Indkøbsudvalget

Dette udvalg skal forsøge at skaffe rabatordninger ved fælles indkøb til kollegierne. Indkøbsudvalget er nedlagt.