Bestyrelsen

Da foreningen er nedlagt, har den ikke længere nogen bestyrelse.

Information om tidligere bestyrelser kan findes her.

På den nedlæggende generalforsamling 30. november 2003 blev:

Per Marker Mortensen
Gullfossgade 11, st. th.
2300 København S
marker@kbhkol.dk
Tlf. 32 59 20 41
Mobil. 20 41 30 70

valgt til at varetage foreningens aktiver og interesser efter dens nedlæggelse.