Velkommen til kbhkol, Foreningen Kollegienet København

Foreningen Kollegienet København er et forum, der blev oprettet til gavn for netværksadministratorer rundt omkring på de københavnske kollegier og andre boligforeninger for unge.

Foreningen blev stiftet officielt den 22. april 1999. Godt fire år senere, den 30. oktober 2003, blev foreningen nedlagt.

Foreningen arbejdede med at samle ekspertise og at videregive erfaringer om drift af kollegienetværk.

Indholdet af denne side vil ikke ændres. Siden er arkiveret, og vil fortsætte med at være tilgængelig til brug for fremtidig reference.