2003-10-30 - torsdag - Soranernes Hus (Frederiksberg) - Solvej 1, 5. sal (Hauerslevsalen) - 2000 Frederiksberg

Invitation ekstraordinær generalforsamling
Kontaktperson: Stine Schjerning Pedersen (tlf. 38 48 00 32) og Niels Bosworth ( samme tlf :-)

17.00: Ekstraordinær generalforsamling - Dagsorden

  1. Formalia
  2. Nedlæggelse af foreningen
  3. Videreførsel af foreningens aktiver
  4. Evt.

2003-10-16 - torsdag - Soranernes Hus (Frederiksberg) - Solvej 1, 5. sal (Hauerslevsalen) - 2000 Frederiksberg

Invitation ekstraordinær generalforsamling
Kontaktperson: Stine Schjerning Pedersen (tlf. 38 48 00 32) og Niels Bosworth ( samme tlf :-)

17.00: Foreningsmøde - Dagsorden

  1. Formalia
  2. Uddeling af gratis medlemskaber til fremmødte, med henblik på den ekstraordinære generalforsamling.
  3. Evt.
17.15: Ekstraordinær generalforsamling - Dagsorden
  1. Formalia
  2. Nedlæggelse af foreningen: a. Baggrund, b. Fortsættelse af aktiviteter
  3. Evt.