Medlemskab af Foreningen Kollegienet København

Foreningen er nedlagt og optager derfor ikke medlemmer