FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksPilotprojekt

Ideen bag pilotprojektet er at lave en prototype til et firewall/administrations system som kan benyttes af kollegier som slutter sig til Internet.

Ideen er at systemet med tiden skal kunne styres fra centralt hold således at det enkelte kollegieum ikke behøver teknisk kyndige personer tilstede.

Jesper Dangaard Brouer, Erik Bidstrup samt Per Marker Mortensen har udarbejdet et DIKU projekt som behandler nogle af de problemstilliger der er ved et sådant system. Titlen for deres projekt er "Central styring af spredte autonome netværk". Interesserede kan downloade projektet i PDF-format, PS-format eller DVI-format.

Kenneth Hvam og Espen Jürgensen har udviklet et system kaldet pl, se emner/pl Dette system er en videreudvikling af et system kaldet portlukker som Erik Bidstrup oprindelig udviklede til brug på Egmont kollegiet. pl er et meget fleksibelt Internet adgangskontrolsystem. pl køre nu i drift på Hørhus, Hørbrækker og Scandis kollegierne.

pl kan downloades på http://www.hhkol.dk/gruppe/netudvalg/pl/ eller lokalt på denne server.

Pilotprojektet er nedlagt.

Printable version

Last Modified: Thursday, 04-Dec-2003 17:59:01 CET