FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksHvad er kbhkol, Foreningen Kollegietnet København

Foreningen Kollegienet København er et forum, der er oprettet til gavn for netværksadministratorer rundt omkring på de københavnske kollegier og andre boligforeninger for unge.

Ideen er, at selvom kollegier er forskellige, så har man de samme problemer med hensyn til netværk og internetforbindelse. Derfor mødes vi med jævne mellemrum (ca. 1 gang om måneden) til et foreningsmøde hvor vi udveksler erfaringer og ideer omkring drift og vedligeholdelse af et kollegienetværk.

På hvert foreningsmøde holder en person et oplæg om et udvalgt emne, der har bred interesse blandt andre netværksadministratorer. Vi har i det sidste år bla. haft emner som:

  • retfærdig fordeling af båndbredde
  • adgangskontrol og routing på netværk
  • protokolstakke i forbindelsen med ADSL
  • etablering og design af lokalnetværk

Foreningen arbejder med at samle ekspertise og at videregive erfaringer om drift af kollegienetværk. Foreningen forsøger også at fungere som et internt politisk organ, som er med til at skabe samarbejdsaftaler mellem kollegierne omkring fælles drift og udvikling.

Læs mere om foreningen i forenings vedtægter (se vedtaegter/), læs også den sidende bestyrelses fremtidsplan (se information/fremtidsplan/).

Printable version

Last Modified: Wednesday, 09-Oct-2002 10:47:02 CEST