FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

Links16/12 1998

Mødested:
Studentergården

Repræsenterede kollegier på mødet:
Grønjordskollegiet, Håndværkerkollgiet, Hørhus Kollegiet, Tingbjerg Kollegium, Herlev Kollegium, Sofiegården, Egmont Kollegiet, Kollegiegården, Studentergårdens Kollegium.

Referent
David, Studentergården.

Referat:
Jørgen (Grønjord) delte lister ud til opdatering af mailinglisten.

Nyheder siden sidste møde: Herlev Kollegium har fået Internetforbindelse ligesom Grønjordskollegiet (begge 2 MBit).
Både Studentergården og Rigshospitalets Kollegium har fået tilladelser af Forskningsministeriet og KU til at blive koblet til Forskningsnettet via KU's net. Arbejdet med trækning af lysledere forventes, pga. frosten, først gennemført til foråret.

Der var diskussion om hvorvidt og hvordan vi kan organisere arbejde til at påvirke folk med politisk indflydelse til at arbejde for Kollegienet København/Danmark-sagen.

Det blev oplyst at Foreningen for Socialt Boligbyggeri tænker på at lavet et fælles bolignet. Vil man kunne samarbejde på områder som strukturering mv.? Ingen svar blev givet.

Vil arbejdet blive politisk svækket, hvis ikke også kollegierne udtænker strategi for opkobling af de studerende der ikke bor på kollegium?
David præsenterede følgende plan for dette problem: KU er ikke interesserede i at have egen modem-pulje, hvorfor et samarbejde med en kommerciel Internetudbyder må overvejes. Internetudbydernes avance ligger primært på den tid abonnementerne er tilkoblet Internetudbyderens særlige telefonnummer - ikke på selve Internettrafikken. Hvis universiteterne overlader administration af brugerne (de studerende med egen bolig/hjemmeboende) til udbyderne, og så blot uddeler brugernavne og passwords til de studernde (der selv må købe modems samt betale telefonregningen til udbyderen), vil både universiterne, udbyderne og de studerende få noget positivt ud af aftalen: de studerende får Internetadgang fra hjemmet, udbyderen får flere "abonnementer", og universiteterne slipper for administration af brugere, indkøb af mange computere, indretning af datastuer mm.

Ved at hjælpe kollegierne, med opkoblinger til universiteternes netværk slipper universiteterne ligeledes for brugeradministration, samt dyrt indkøb af computerudstyr.

Mikkel (Egmont) foreslog, at man kunne undersøge om en financiering af et stort kollegienet vil kunne ske som følge af besparelser (fx. ved IP-telefoni). Han var af den mening, at et kollegienet under alle omstændigheder skulle fungere som en slags sikring af kollegiernes muligheder for at stå samlet, i tilfælde af at Forskningsnettet ikke længere vil give netadgang til kollegierne (som det sker nu).

En gruppe bestående af Jørgen (Grønjord), Per (ditto), Martin (Herlev) og David (Studentergården) fik til opgave at udarbejdet fysisk kort over mulighederne for at skabe et fysisk kollegienet i København.

Desuden vil der blive oprettet en newsserver, der vil kunne bruges som forum for kollegienet-debat. Mikkel (Egmont) ser på sagen.

Repræsentanter for lokalområder i Københavnsregionen blev fundet: Se under Arbejdsgrupper.

Næste møde blev fastsat til onsdag den 27 januar 1999 på Studentergården

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET