FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksReferat af bestyrelsesmøde i Kollegienet København 8. september 1999 på Studentergården

 

Til stede: Jørgen, Kasper Koch, David

Fraværende: Jens, Kasper Starup

Referant: David

1 Formalia

Referatet far sidste møde blev ikke godkendt, da det ikke er sendt ud. David arbejder på at finde notaterne.

2 Evt. indkaldelse af suppleanter.

Et af bestyrelsens medlemmer svarer ikke (Kasper Strarup), ingen officiel udmeldelse af bestyrelsen er modtaget. Jørgen forsøger igen at få kontakt. Hvis det ikke lykkes, vil supleanterne blive indkaldt til at deltage i de kommende møder.

3 Odense og hvad deraf følger

David var den 4. september til møde med bestyrelsen for Foreningen Kollegienet Odense (FKO) på Fyn.

Kjeld, Lene, Rasmus, Tobias og Henrik mødte op, og Kjeld gav en kort

gennemgang af forløbet i Odense, deres finansiering, administration osv.

Kollegienet Odense er nu en realitet med 17 tilkoblede kollegier, professionel administration, faste installationer i byen mm.

 

David skitserede hvor vi står i Kbh. (p.t. ingen medlemmer (se pkt.4), intet fysisk net, ingen aftaler med universiteter mm). Men det kommer snart.

Der er mange erfaringer at trække på i Odense.

 

Kjeld og Michael (næstformand i FKO, ikke til stede) havde været til møde i

Forskningsministeriet. Det havde været en ganske positiv oplevelse, som bla. var mundet

ud i et ønske fra ministeriet om indbydelser til den stiftende generalforsamling for

Foreningen Kollegienet Danmark den 30. oktober i år. Desuden havde de

opfordret kollegienet'ene til at få gang i studenterpolitikerne og deres

organisationer.

 

FKO opfordrede KBHKOL til at tage et møde i F-min. hvilket bestyrelsen venter med at tage initiativ til, til efter David har været i Dansk Industri den 13. september.

 

4 Nyt fra kassereren (kontooprettelse m.m.)

Bestyrelsen underskrev fuldmagt til banken (Jydske Bank). Hermed skulle girokontoen være på plads og klar til indbetaling af kontingenter.

5 Hvervning af medlemmer

David kontakter CIU for adresse lister over kollegier i København.

Jørgen printer labels til næste brev som skal indeholde:

Indmelingsblanket, vedtægter, referat af generalforsamling, girokort, betalingsnøgle, introduktion til KBHKOL (skrives af David), indkaldelse til næste generalforsamling (se pkt. 7)

 

6 Eksterne kontakter

Jørgen kontakter Ørestadsselskabet vdr. kabeltræk i minimetroen.

Jørgen kontakter Jan P Sørensen for aftale om møde i løbet af uge 37.

David tager til møde i Dansk Industri i uge 37

David har taget kontakt til COM (www.com.dtu.dk), direktør Kristian Stubkjær.

Desuden vil der blive taget kontakt til Center for teknologistøttet undervisning (www.ctu.dk), Center for IT-forskning (www.cit.dk), Intermedia, de studenterpolitiske organisationer.

7 Indkaldelse til generalforsamling (herunder evt. vedtægtsændringer)

Der vil blive indkaldt til generalforsamling den 27. oktober klokken 19.30.

Stedet vil være KU's festsal, hvis ikke Studentergårdens festsal.

Punkter til generalforsamlingen:

  • Standardpunkter
  • Vedtægtsændringer: Navn, indkaldelsesprocedurer (ønskes: ikke avisannoncering)

8 Arbejdsgrupper og foreningsmøder

Jørgen har endnu ikke indkaldt til foreningsmøde – dette vil ske snart.

Emne: skal infrastrukturgrupperne nedlægges? I stedet kan et enkelt udvalg arbejde på sagen, idet de spredte grupper endnu ikke har leveret resultater.

 

9 Drøftelse af medlemsskab af Kollegienet Danmark

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor medlemskab af Foreningen Kollegienet Danmark. Bestyrelsen vil møde så talstærkt op som muligt til den stiftende generalforsamling den 30. oktober.

10 Evt.

Intet under dette punkt.

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET