FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

Links12/10 1999

Mødested:
Studentergården

Repræsenterede kollegier på mødet:
Grønjordskollegiet, Håndværkerkollgiet, Ryesgade, Herlev Kollegium, Østerbrogården, Egmont Kollegiet, Studentergårdens Kollegium m.fl.

Referent
Jørgen, Grønjordskollegiet.

Nyt fra kollegier
Østerbrogården har fået internt net og er kommet på Internet via fiber til Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej. De bruger faste IP-adresser og registrerede MAC-adresser. De er interesserede i at dele lokalnet med Østervold, men Østervold mener åbanbart ikke, at det er en god idé

Otto Mønsted har i forbindelse med telefonanlæg fået en billig 256 kbit netopkobling. De overvejer fremover at dele den med Solbakken, som de i forvejen deler kælder og varmecentral med.

Grønjord og Hørhus/Scandis/Hørbrækker har etableret en 1,3 Mbit forbindelse mellem sig. De ville egentlig gerne have delt kommerciel opkobling, men udbyderen var imod. Der forsøges noget ved ISP-kontraktens udløb.

Studentergården og RHK har fået fiber til KU.

Ryesgade er igang med at installere internt net og undersøger mulighed for opkobling via Panum.

Nyt fra bestyrelsen
Jørgen (formand) fortalte om de igangværende initiativer. Da en del af informationerne vedrører igangværende forhandlinger, kan ikke alle detaljer afsløres i dette referat. Dog kan nævnes:

 • Der arbejdes på klar aftale med Københavns Universitet. Under sidste møde med Jan P Sørensen (KU's net-ansvarlige) blev det klart, at de til KUnet tilsluttede kollegier kan risikere at komme til at betale for deres trafikforbrug, hvis det samlede forbrug fra kollegier udgør en synlig del af KU's forbrug.

  På foreningsmødet blev det foreslået, at vi igen tog kontakt til Jan P og bad ham om at henvise "nye" kollegier til os, så de ikke behøvede at opfinde de samme dybe tallerkener som alle vi andre har opfundet flere gange.

 • Jørgen og David har været i Lund for at tale med CITU. De fik en masse at vide om, hvordan man gør tingene i Sverige. Bl.a. har den svenske stat for nogle år siden besluttet, at alle svenske studerende skulle have adgang til Internet via SUnet, den svenske pendant til Forsknings- og Sektornet.
  Dette har i Lund udmøntet sig til, at Lunds Universitet betaler fiberforbindelse til døren på alle kollegier i Lund!
 • Der er så småt indledt et samarbejde med COM center på DTU. De forsker i netværk, og er interesserede i en testbrugergruppe med stort og varierende forbrug, dvs. sådan nogen som os. Til gengæld vil de gerne hjælpe os med projektering af backbone m.m. efter de nyeste principper.
 • Bestyrelsen har talt med Dansk Industri m.fl.
 • Bestyrelsen har talt med Forskningsministeriet og aftalt at aflevere en rapport til deres initiativ "Det Digitale Danmark". Rapporten vil sandsynligvis blive medunderskrevet af en del af ovenstående kontakter.
 • Der kommer stadig inspiration fra Odense. De har bl.a. en spændende idé til fælles, central server- og brugeradministration for flere små kollegier. Og så har de en flink udbyder.
 • Vi er så småt ved at have en landsorganisation. Kollegienet Danmark holder stiftende generalforsamling d. 30/10. I forbindelse hermed er der en konference om studerende på Internet.
 • David og Jørgen var til K-Nets generalforsamling. De lød interesserede i samarbejde, men har vist ikke så megen tid lige nu.

For at kunne udsprede flere af de fortrolige oplysninger til medlemmerne, blev det på mødet foreslået, at man lavede en speciel mailingliste kun for medlemmer. Så kunne almindelige informationer sendes på den åbne liste, mens de følsomme kunne sendes på den kun for medlemmer.

Reorganisering af arbejdsgrupper
Det blev besluttet at nedlægge de tidligere arbejdsgrupper. Til gengæld blev oprettet

Infrastrukturudvalget
- fortsætter infrastrukturgruppens arbejde og lidt til. Anders (Herlev), Anders(Ryesgade), René (Håndværker), Per (Grønjord), Jørgen (Grønjord) meldte sig til arbejdet.

Indkøbsgruppen
- skal forhandle fede fællesindkøbstilbud hjem. Kasper (Otte Mønsted) og Anders(Ryesgade) meldte sig under fanerne.

Erfaringsudveksling og smarte idéer
Der var bred enighed om, at der måtte være en del erfaringer, vi ville kunne dele med hinanden - dog kom der ikke så mange konkrete ting på bordet. Per (Grønjord) ville lave en hjemmeside med en samling af gode idéer.

Derudover blev der talt lidt om løst og fast. Især blev der i forbindelse med selv-installation advaret imod "uerfarne brugere med boremaskiner".

Eventuelt
Der blev bl.a. drøftet det uheldige faktum, at kommercielle firmaer for tiden tager endog mange penge for det arbejde, som Kbhkol tilbyder gratis; nemlig rådgivning, planlægning og projektering af nye netværk rundt omkring på kollegierne. Vi blev enige om at forsøge at overtale flere netinteresserede kollegier til at benytte os, f.x. ved mod beskeden betaling at få kontrakt på, at vi ville gøre det ordentligt.

I anledning af antipiratkopieringskampagnen blev der snakket lidt MPEG3 og kollegienettenes retsstilling i forhold til MPEG3-servere. Det forlød, at blodsugerne vil lave aktioner på kollegier, hvilket overbeviste en del tilstedeværende administratorer om at de burde tage skridt imod MPEG3-servere.

Til sidst blev diskuteret hvad man kunne gøre for at få flere med til møderne og i foreningen. En idé var at holde møderne hos kollegier, der ikke tidligere havde vist interesse for foreningen.

Næste møde
10. november 1999 kl. 19.00. Mødested annonceres senere (jfr. ovenstående)

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET