FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

Links
			    Referat

				 af

		   foreningsmøde i foreningen

		  Kollegienet København, kbhkol

			    afholdt

			  d. 6 januar 2000

				 på

			Otto Mønsted kollegiet


Dagsorden:

 1.Valg af referent 
 2.Velkomst og præsentation af tilstedeværende 
 3.Nyt fra de forskellige kollegier 
 4.Nyt fra bestyrelsen 
 5.Præsentation af logo 
 6.IFPIs skamløse jagt efter musikpirater
  Hvad sker der, og skal/kan kollegierne lave regler mod det? 
 7.Generel udveksling af idéer omkring regler 
 8.Diskussion af konkrete muligheder for sammenkobling 
 9.Hvad skal Kbhkol arbejde for? 
10.Evt. 

Deltagere:

David Simonsen	- Studentergården
Kasper Baas	- Otto Mønsted kollegiet
Kasper		- Otto Mønsted kollegiet
Anders Kofoed	- Herlev kollegiet
Christian	- Frankringsgade kollegiet
Lars		- Frankringsgade kollegiet
Carsten		- Hvidovre kollegiet
Erik Bidstrup	- Egmont kollegiet
Ole Michaelsen	- Egmont kollegiet
Svend Esbjerg	- Egmont kollegiet
Rene Hansen	- Håndværker kollegiet
Jørgen Elgaard L- Grønjordskollegiet
Per Marker M	- Grønjordskollegiet
Anders		- Rysgade 

1.Valg af referent

Per Marker Mortensen blev valgt som referent, Jørgen Elgaard Larsen
blev valgt som dirgent.

2.Velkomst og præsentation af tilstedeværende 

Jørgen bød velkommen og de tilstedeværende præsenterede sig selv.

3.Nyt fra de forskellige kollegier 

Emdrupborg får netværk en gang i februar. 

Grønjorskollegiet planlægger at etablere forbindelse til Københavns
Universitets netværk. Denne forbindelse tænkes delt med
Hørhus/Hørbrækker/Scandis (via eksisterende forbindelse) og eventuelt
Otto Mønsted og Solbakken (via radiolink).

Grønjordskollegiet planlægger desuden per 1/8-00 at dele deres
kommercielle forbindelse til Internettet med Rasmus Nielsen og
Hørhus/Hørbrækker/Scandis. På længere sigt planlægges deling med flere
kollegier.

Frankrigsgade kollegiet er ved at undersøge mulighederne for at
etablere netværk på kollegiet. Der er ingen konkrete planer endnu.

Studentergården har etableret trakfikbegrænsning på deres linie til
Københavns Universitet. Dette skyldes enkeltbeboeres store forbrug.

Egmont kollegiet har haft besøg af en cracker. Der er dog ikke sket
nogen skade.

4.Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen informerede om de seneste måneders arbejde. Der har været
afholdet møder med DIS mht et eventuelt sammenarbejde. Der arbejdes
politisk via foreningen StudieNet Danmark, på at få folketinget til at
tage initiativ. 

5.Præsentation af logo 

Der er blevet afholdt en konkurrence om et logo til foreningen. Der
var kun indkommet et forslag og dette var blevet valgt. Vinderen
(Anders Studentergården) vil modtage præmien på 300kr. Logoet vil
snart være at finde på foreningens hjemmeside, www.khbkol.dk. 

6.IFPIs skamløse jagt efter musikpirater
 Hvad sker der, og skal/kan kollegierne lave regler mod det? 

I DRs TV-avisen kunne man den 21/12 kl. 18:30 og 21:00 høre, at
Musikbranchen og IFPI har sat søgelys på de danske kollegier. Det blev
oplyst, at nogle kollegier havde opsat en central server til ulovlig
udspedelse af ophavsretsligt beskyttet materiale.

I den forbindelse kom det til at fremstå således, at
Grønjordskollegiet på denne måde bidrog til
ulovligheder. Grønjordskolleget udsendte derfor dagen efter en
pressemeddelse, som afviste dette.

I indslaget blev det desuden oplyst at Musikbranchen og IFPI havde
udsendt breve til samtlige kollegier. 

Ingen af de tilstædeværende havde modtaget eller hørt om nogen som
havde modtaget breve fra Musikbranchen eller IFPI. 

Der var på mødet stor tvivl om i hvor høj grad netværksadministratorer
og andre frivillige kunne stilles til ansvar for hvad der måtte findes
af ulovligheder på et kollegienetværk. Der var derfor enighed om at
opsøge nærmere information om dette.

7.Generel udveksling af idéer omkring regler 

Jørgen fremstatte et forslag om fra kbhkols side at udarbejde
et standard regelsæt for brug af lokalnet på kollegierne. Dette
regelsæt kunne de enkelte kollegier så bruge som udgangspunkt under
udarbejdelse af regelsæt.

Der blev også talt om at udarbejde et regelsæt som skulle gælde for
brug af en eventuelt fremtidig backbonestruktur ejet af kbhkol. Der
blev i denne forbindelse fremsat et forslag om en 3-deling af
regelsættene:

1. Dansk lov
2. Regler for backbone
3. Regler for det enkelte kollegium

Hermed forstås at et regelsæt aldrig kan være mere lempelig end et
ovenstående regelsæt. 

8.Diskussion af konkrete muligheder for sammenkobling 

To uafhængige projekter omkring sammenkobling kan startes inden for
kort tid. Det ene er projektet omkring Grønjorskollegiet (se punkt
3) er i fuld gang. Det andet projekt omkring udnyttelse af KU backbone
til at lave en nærmere sammenkobling af kollegierne omkring Nørre Alle
(Egmont, Studentergården, Rigshospitalet ..), mangler konkrete
anvendelses muligheder. 

9.Hvad skal Kbhkol arbejde for? 

David opfordrede til at der udarbejdes et Visions- og et Arbejdspapir for
foreningen. Formålet med disse er at gøre det klart hvad foreningen
vil arbejde for på kort sigt såvel som på langt sigt, herunder
konkrete projekter etc.

En lille brainstorm førte blandet andre til følgende emner:

fælles kommerciel Internetforbindelse 
fælles statslig Internetforbindelse
opretholde knowhow
fælles adminitration
pilotprojekter omkring fjernundervisning i sammenarbejde med uddannelsesinstitutioner.
ip-telefoni


10.Evt. 

Næste møde blev besluttet afholdt på Egmont kollegiet torsdag den 3
februar 2000 klokken 19.00. 


Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET