FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

Links
----------------------------------------------------------------------
Referat af foreningsmøde i Kbhkol torsdag d. 3. februar 2000 på Egmont 
----------------------------------------------------------------------

Dagsorden
1.Valg af referent 
2.Velkomst og præsentation af tilstedeværende 
3.Nyt fra de forskellige kollegier 
4.Nyt fra bestyrelsen 
5.Diskussion af konkrete muligheder for sammenkobling 
6.Hvordan får vi strikket et "standard-system" sammen? 
7.IFPI og deres skumle metoder - hvordan står vi? 
8.Evt. 


1.Valg af referent 
Referent: Hans Peter Nielsen, Lægeforeningens Kollegie

2.Velkomst og præsentation af tilstedeværende 
Fremmødte repræsentanter for kollegier: 
Egmont, 
Grønjord, 
Hvidovre, 
Tingbjerg, 
Kollegiegården, 
Lægeforeningen,
Otto Mønsted.
(mangler der nogen?)

3. Nyt fra de forskellige kollegier 
Kollegiegården fortæller: 
De har undersøgt muligheden for en kommerciel linie hos TDK - for en 256 Kbit linie med fri trafik skal de betale 100.000/året.
For at komme på Forskningsnettet kan de etablere en APL linie hos TDK til Righospitalets Kollegie eller andet, de kunne ligge på central sammen med. Det ser dog ikke lyst ud, da deres telefonsystem er koblet på en central, der ligger langt fra deres beliggenhed.

Tingbjerg planlægger at etablere en kommerciel linie og har hyret en konsulent til benarbejdet.
Deres alternativ for at komme på Forskningsnettet er et radiolink til Teknikum - men de har mange beboere, der ikke har lovlig adgang til Forskningsnettet.

4. Nyt fra bestyrelsen 
Der arbejdes med ideen om at lave et "Studie-/Kollegienet" tilsvarende Forskningsnet og Sektornet. Der skal i den forbindelse argumenteres godt, da et sådan net kan være konkurrenceforvridende i forhold til de kommercielle ISP'er. Politisk burde der være gode chancer og der er en dialog igang med DIS. Der pusles også med en ansøgning om midler fra EU.

5. Diskussion af konkrete muligheder for sammenkobling 
Der er sandsynlighed for en sammenkobling af kollegierne på Amager, hvor den kommercielle linie køres gennem Grønjord, og en forbindelse til forskernet kan køres gennem Rasmus Nielsen's, som er ved at etablere forbindelse til KUA.
Vågne medlemmer har set at Albertslund (DIK) og Hvidovre (RSK) ligger på S-togs-strækningen fra Kbh. K til Albertslund - måske kan der lånes kabelbaner hos banestyrelsen.
Egmont tilbyder Lægeforeningen og Kollegiegården, at der kan kobles op til Egmont via radiolink (ref.: før de havde snakket med Eufor'en :) 
Ang IP-telefoni mellem kollegierne er det en god ide, men til at starte med skal vi bruge vores ressourcer på at få Internet til kollegierne.
Formanden vil samle telefonnumre på alle kollegier og finde ud af hvilke centraler der evt. er fælles for flere kollegier.

6. Hvordan får vi strikket et "standard-system" sammen? 
Der blev enighed om at målet må være at få udarbejdet en "installations-CD" til kollegie-servere. Dvs. en softwarepakke med de konfigurationer der er brug for til en server på et kollegie med Internet. På den måde vil der blive en standard, så man undgår at systemer bliver sat op så kun een kan hitte ud af det.
I denne standard skal der være noget firewall-software - herunder portlukker og software til overvågning af trafik/IP-adresser. Måske også et WWW-interface til oprettelse af bruger-konti og bruger-domæner..
Der opstår i den forbindelse et software-udvalg under Kbhkol.


7. IFPI og deres skumle metoder - hvordan står vi?
Lokummet brænder, men heldigvis kun i Lyngby.
Der skal ikke gøres noget i forbindelse med den konkrete sag, men vi skal være bevidste om, hvor vi står omkring den slags sager. Kollegier skal være ansvarlige og slå ned, hvis der sker synlige ulovligheder, men vi skal ikke være dyneløftere.
Også her kunne en fælles standard på regler for brugerne være nyttig.


8. Evt.
Vi skal skrive noget ned om, hvad vi arbejder med og for.
Foreningen har et problem med at for få kender til den - hvad skal der gøres? Fx. informationsmøder?

Næste møde er tirsdag d. 7. marts kl. 19.00

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET