FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksReferat af konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen Kollegienet København 29. November 2000 på Studentergården

Til stede

David, Per, René, Morten, Niels

Fraværende

Ingen

1. Valg af dirigent og referent

David blev valgt som dirigent.

Per blev valgt som referent.

2. Konstituering af bestyrelsen

Der var enighed om følgende sammensætning:

  • Formand - David
  • Næstformand - Per
  • Kasserer - René
  • Sekræterer - Morten og Niels
Bestyrelsen konstituerede sig derfor således.

3. Eventuelt

Navn, adresse, email og telefonnummer på bestyrelses medlemmerne blev noteret.

Per Marker Mortensen, 2. december 2000

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET