FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksReferat af bestyrelsesmødet d. 18-12-00 Tilstede: David, Rene, Per, Niels (kom kl. 19), Morten

Referant : Morten

1. Hvor langt er vi nået ?

David, med supplement af Per og Rene, gav en et længere foredrag om forenings hidtidige arbejde for de nye medlemmer af bestyrelsen.

2. Hvad er vores mål på kort sigt ?

En stor del af arbejdet indtil nu har bestået i at få aftaler i stand med diverse organisationer. Dette er nu lykkes på et sådanne niveau, at vi kan gå i gang med det praktiske. Vi skal derfor have fundet en løsning på følgende:

Sted : Et fysiske sted hvor de centrale servere kan står.

Hardware : Der ledes endnu efter sponsorere.

Netforbindelse : Formentlig med KU som backbone i et Kbh-net, med adgang til Forskningsnettet.

3. Testserver projekt

Der er nedsat en projektgruppe bestående af Per, Rene, Jesper Brouer og Morten med sidstnævnte som projektleder. Denne projektgruppe skal udarbejde en rapport om hvad vi har behov for og hvad vi kan gøre for at sikre vores linieudbydere juridisk og trafikmæssigt.

Udover rapporten skal der opbygges en testløsning, virkende mellem Rigshospitalets Kollegium, Studentergaarden og Grønjordskollegiet.

4. Hjemmeside

Per (Grønjord) styrer den indtil videre. Niels og Ole Kristensen (begge fra Soranernes Hus) vil gerne overtage arbejdet med hjemmesiden. De sørger selv for overdragelse fra Per.

5. Medlemmer

Hvis ikke vi får indkrævet kontingent, har vi reelt ingen medlemmer pr. 1-1-2001. Der bliver sendt besked til kollegierne i løbet af januar.

Per opdaterer kontingent-informationerne på hjemmesiden. Rene får snakket med Kasper, den tidligere kasserer, angående adgang til konti.

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET