FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksReferat af konsituerende bestyrelsesmøde i foreningen Kollegienet København Grønjordskollegiet København d. 26 november 2001

Til stede:

Bestyrelsen:
Per Marker Mortensen
René Hansen
Niels Bosworth
Martin Lippert
Kristian Rønn-Nielsen

1. Dirigent og referent.

Per blev valgt som referent, dirigent posten blev ikke besat.

2. Fremtiden, mål.

Forskellige mål for foreningen blev fremlagt, og bestyrelsens medlemmer delte ideer om hvordan foreningen kunne vælge at ligge arbejdet det kommende år.

En gennemgående holdning i bestyrelsen er at foreningen skal fungere som forum for vidensdeling (omkring netværk mm) imellem kollegierner.

3. Konstituering.

Efter en god snak besluttede bestyrelsen at konsituerer sig således:

Formand: Per Marker Mortensen
Næstformand: Niels Bosworth
Kasserer: René Hansen
Sekretær: Martin Lippert
Sekretær: Kristian Rønn-Nielsen

4. Kontaktadresser.

Følgende kontaktadresser på bestyrelsens medlemmer blev indsamlet.

Formand
Per Marker Mortensen
Grønjordskollegiet 2402
2300 København S
pmm@kbhkol.dk
Tlf. 32 87 62 54
Mobil. 20 41 30 70

Næstformand
Niels Bosworth
Solvej 1, 3. lejl. 32
2000 Frederiksberg
bosworth@kbhkol.dk
Tlf. 22 98 55 67

Kasserer
René Hansen
Bispebjerg Parkallé 22, vær 402
2400 København NV
bekgaard@kbhkol.dk
Tlf. 39 69 99 14 - 402

Sekretærer
Martin Lippert
Rebæk Søpark Kollegiet
Rebæk Søpark 5, værelse 549
2650 Hvidovre
martin@marquentein.dk
Tlf. 36 38 02 99
Mobil. 29 72 69 76

Kristian Rønn-Nielsen
Frankringsgadekollegiet
Frankringsgade 50 vær 410
2300 København S
ronn@diku.dk
Tlf. 32 97 98 32 - 410

Revisor
David Simonsen
Njalsgade 8, 3.tv
2300 København S
david@kbhkol.dk
Tlf. 32 54 74 88
Mobil. 22 61 90 75

5. Maillinglist.

Bestyrelses nye medlemmer blev tilføjet til mailinglisten bestyrelse@kbhkol.dk.

6. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde blev planlagt til tirsdag 4/12 klokken 19.30 på Soranernes hus. (Mødet er siden blevet flyttet til mandag 3/12 kl.16.30).

Printable version

Last Modified: Sunday, 16-Dec-2001 14:33:30 CET