FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksStudienettet

I forbindelse med sit arbejde for Øresundsuniversitetet har Kbhkol's tidligere formand, David Simonsen, kreeret et oplæg med title: "Grundlaget for en elektronisk bredbåndsbro: Et studienet i hovedstadsområdet". Oplæget kan downloades her:

PDF-Icon forslag-om-studienet-18-01-2001.pdf (205K)

Printable version

Last Modified: Wednesday, 09-Oct-2002 10:34:02 CEST