FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksÅrsregnskab for Kbhkol, 1999

Årsregnskab

Foreningen Kollegienet København, Kbhkol

1999

Indtægter  
Kontingent 5.050,00  
 
Udgifter  
Bank   300,00
Fortæring   424,75
Kontorhold   760,00
Rejser   2.340,14
Udgifter i alt   3.824,89
 
Gæld   821,00
Svind*   -237,00
 
Overskud   1.462,11
 
Balance 5.050,00 5.050,00
 
 
Indestående på konto pr. 31/12 1999 2.283,11
 
* Negativt svind angiver, at der er flere penge i kassen end der burde være. Dette dækker formodentlig over, at der ikke er givet refusion for alle de udgifter, der er modtaget bilag for.
 
Kasper Kock
Kasserer
  Thomas S. Andersen
Revisor

Printable version

Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET